Profesionální přepis audionahrávek v českém jazyce_


Dokonalá koncentrace nevidomých přepisovatelů na mluvené slovo ve Vašich službách.

Jak to funguje

Nahrajte svůj audio soubor

Naši operátoři Vám obratem vystaví cenovou nabídku

Přepsaný text obdržíte emailem

Podporujeme všechny standardní formáty (mp3, wav, ...)
Cena přepisu se odvíjí od kvality záznamu, odbornosti přepisovaného tématu a požadavku na dobu dodání. Přepsaný text zasíláme ve formátu .doc, popř. jako online Google dokumentReferenceNáhradní plnění

Veškeré služby poskytovány v režimu náhradního plnění -> Benefit pro zákazníka až o 36 % nižší náklady než konkurenční služby za stejných cenových podmínek bez náhradního plnění. Náhradní plnění může uplatnit každá firma s více než 25 zaměstnanci.

Modelový příklad

Společnost Zodpovědná, s. r. o., zaměstnává více než 25 zaměstnanců a nezaměstnává OZP. Společnost zvažuje nákup služeb přepisu audio, popř. video nahrávek, v rozsahu cca 151 hodin záznamu za rok. Společnost provedla průzkum trhu a do užšího výběru vybrala dvě společnosti A a B, které nabízejí shodnou cenu za přepsanou normostranu – 50 Kč/NS. Jedna ze společností je však poskytovatelem náhradního plnění.

Celková cena u společnosti bez náhradního plnění

Celková cena u společnosti poskytující náhradní plnění

  • 1 NS = cca 2,5 min. audiozáznamu
  • 151 hod. záznamu = 3624 NS
  • Celková cena: 3624 * 50 = 181 200 Kč
Odebráním služeb u společnosti B splní společnost Zodpovědná, s. r. o., povinnost zaměstnávání OZP a nemusí tak hradit pokutu do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v nár. hospodářství ve výši 64 758 Kč. Nabídka společnosti B, nabízející své služby přepisu v náhradním plnění je tak o tuto pokutu nižší, resp. o cca 36 % levnější, než společnost A nenabízející náhradní plnění. I když na počátku výběrového řízení se zdálo, že náklady na služby obou společností jsou shodné.

Cena služeb přepisu je stanovena na základě počtu normostran přepsaného audio záznamu. U audio/video přepisů odpovídá 1 normostraně (1800 znaků včetně mezer) obvykle 2,5 minuty zvukového záznamu - z 1 hodiny záznamu vznikne přibližně 24 normostran textu.

Základní ceník

Množství Cena (bez DPH) Termín dodání
1 - 25 50 Kč / NS Tentýž den (při přijetí audio nahrávky do 15:00)
26 - 50 50 Kč / NS Do 24 hod
51+ 50 Kč / NS Dle dohody
Minimální cena objednávky činí 100 Kč.

Uvedené ceny jsou platné pro přepis audio nahrávek běžné mluvy s dostatečnou kvalitou záznamu.

Konečnou cenu pro audio přepisy stanovujeme až po posouzení kvalitativně průměrného vzorku audio záznamu, protože ji mohou výrazně ovlivnit například tyto následující faktory:

Příplatky: + 20 % odborný jazyk + 20 % nekvalitní nahrávka + 20 % expresní příplatek.

Slevy: 10 % za dodání za 3+ dny od zadání.

Při pravidelných odběrech možná výrazná sleva.

Doporučený formát audio záznamu
Formát MP3 nebo WMA, optimálně 128 kbit/s, 44.1 kHz, minimálně 64 kbit/s.


Nahrajte soubor s audionahrávkou