Profesionální přepis audionahrávek do textové podoby_


Nahrajte svůj audio soubor

Naši operátoři Vám obratem vystaví cenovou nabídku

Přepsaný text obdržíte emailem

Podporujeme všechny standardní formáty (mp3, wav, ...)
Cena přepisu se odvíjí od kvality záznamu, odbornosti přepisovaného tématu a požadavku na dobu dodání. Přepsaný text zasíláme ve formátu .doc, popř. jako online Google dokument

Dokonalá koncentrace nevidomých přepisovatelů na mluvené slovo ve Vašich službách.

O nás

Jsme sociální firma, která svými službami odbourává komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a uplatňuje profesní předpoklady osob se zrakovým postižením. Od roku 2012 je naší hlavní činností simultánní přepis mluveného slova v reálném čase a přepis audio- i videonahrávek do textové podoby.

Náš tým přepisovatelů se skládá z úspěšných účastníků celostátních i mezinárodních soutěží v rychlosti a přesnosti psaní na klávesnici (až 600 úhozů za minutu), zejména z nevidomých rychlopísařů s mimořádně rozvinutými schopnostmi pro práci s mluveným slovem a písemnými texty.

Díky vysoké efektivitě práce a dokonalé koncentraci našich přepisovatelů na mluvené slovo nabízíme služby ve vysoké kvalitě, s nadstandardními dodacími lhůtami a za velice příznivé ceny s možností náhradního plnění.
ReferenceNáhradní plnění

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Tuto povinnost mají zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4 % poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Odběrem náhradního plnění u naší společnosti nejen splníte zákonem stanovený podíl OZP zaměstnanců, ale také ušetříte svůj čas a peníze. Konečná cena Vaší zakázky bude až o 36 % nižší oproti konkurenčním subjektům za stejných cenových podmínek, ale bez možnosti náhradního plnění.

Modelový příklad

Společnost Zodpovědná, s. r. o., zaměstnává více než 25 zaměstnanců a nezaměstnává OZP. Společnost zvažuje nákup služeb přepisu audio-/videonahrávek v rozsahu cca 150 hodin záznamu za rok. Společnost provedla průzkum trhu a do užšího výběru vybrala dvě společnosti: A a B, které nabízejí shodnou cenu za přepsanou normostranu – 55 Kč/NS. Jedna ze společností je však poskytovatelem náhradního plnění.

Celková cena u společnosti A bez náhradního plnění

Celková cena u společnosti B poskytující náhradní plnění

Odebráním služeb u společnosti B splní společnost Zodpovědná, s. r. o., povinnost zaměstnávání OZP a nemusí tak hradit pokutu do státního rozpočtu ve výši 2,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Nabídka společnosti B, nabízející své služby přepisu v náhradním plnění, je tak o tuto pokutu nižší, resp. o cca 36 % levnější než společnost A nenabízející náhradní plnění, i když na počátku výběrového řízení se zdálo, že náklady na služby obou společností jsou shodné.

Cenu služeb přepisu určujeme na základě počtu tzv. normostran přepsaného textu. Jedna normostrana je pevně stanovena normou na 1800 znaků včetně mezer. Z 60 minutové nahrávky podle našich dlouhodobých zkušeností vzniká v průměru 26 normostran textu.

Naše základní sazba ...................... 55 Kč za 1 NS
(tj. cca 24 Kč za 1 minutu nahrávky)

Sazba kromě precizně a přesně zhotoveného přepisu zahrnuje i další požadavky jako například: V případě expresního dodání si účtujeme 50 % příplatek. Pokud je zakázka extrémně pracná, zejména z důvodu nízké kvality nahrávky (mluvčí se často překřikují, mluví daleko od diktafonu, hluk v pozadí...) nebo z důvodu velmi častého výskytu cizích výrazů (kontrolujeme na Googlu a ve slovnících), počítáme vždy po předchozím upozornění příplatek ve výši od 10 % do 50 %.

PŘÍKLADY ZPŮSOBŮ PŘEPISU/Rozdíl mezi doslovným přepisem a přepisem při vynechávání slovní vaty (plus případně s převodem do spisovné češtiny):

Doslovně:
Jojojo. No, mys-mys-myslím jakoby, že prostě tenhlecten zastaralej autobus prostě byl vždycky vlastně takovej pomalej, no. Takže když, když, když... Takže vlastně budu jako ráda, když bysme prostě jakoby jeli autem, no.

Bez slovní vaty:
Jo. Myslím, že tenhlecten zastaralej autobus byl vždycky takovej pomalej. Takže budu ráda, když bysme jeli autem.

Bez slovní vaty a spisovně:
Ano. Myslím, že tento zastaralý autobus byl vždycky takový pomalý. Takže budu ráda, když bychom jeli autem.


Objednávkový formulář